Klinika Jurajska

Wady postawy

Wady postawy

Leczenie wad postawy to istotny problem zdrowotny naszego społeczeństwa.

Postawa człowieka jest ściśle związana z trybem życia jaki prowadzimy.

Do utrzymania prawidłowej postawy niezbędne są odpowiednia budowa i ukształtowanie przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa oraz odpowiednia praca mięśni.

 

Wady postawy są odchyleniem od ogólnie przyjętych cech postawy prawidłowej właściwej dla danego typu budowy i płci.

Duży wpływ na statykę i postawę ciała mają wady stóp i zaburzenia osi kończyn dolnych.

Mogą być wrodzone lub powstają w wyniku nieprawidłowego rozwoju wyżej położonych odcinków ciała i przeciążeń.

       

Leczenie:

●  plecy okrągłe

●  plecy wklęsłe

●  plecy płaskie

●  stopy (koślawa, szpotawa, końsko-szpotawa, piętowa)

●  płaskostopie

●  kolana (koślawe i szpotawe)

 

Postępowanie w leczeniu wad postawy:

● korekcja istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej do prawidłowego stanu

● przeciwdziałanie pogorszeniu się wady

● doprowadzenie do sprawności układu mięśniowego i więzadłowego